บริการถ่ายภาพ Present สายการบิน งานนี้ถ่ายที่สนามบินดอนเมืองขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยากมากกว่าจะทำเรื่องเข้าไปถ่ายได้ครับพอไปถึงเครื่องบินลำใหญ่มากๆๆๆๆ มี 2 ชั้นอีกต่างหาก ฉนั้นต้องวางแผนถ่ายให้ดีก่อนอื่นก็เก็บภาพภายในเครื่องบินก่อน ถ่ายตั้งแต่ส่วนด้านหน้าไปจนถึงข้างหลัง ถ่ายทีละชั้น เสร็จแล้วค่อยออกไปถ่ายภาพตัวลำเครื่องบินด้านนอกครับเพราะถ้าจะให้เดินไปเดินมาถ่ายข้างนอกที ข้างในที มีหวังขาลากครับ

เครื่่องบิน-2 เครื่่องบิน-3 เครื่่องบิน-4 เครื่่องบิน-5 เครื่่องบิน-6 เครื่่องบิน-7 เครื่่องบิน-8 เครื่่องบิน-9 เครื่่องบิน-10 เครื่่องบิน-11 เครื่่องบิน-12 เครื่่องบิน-13 เครื่่องบิน-14 เครื่่องบิน-15 เครื่่องบิน-16 เครื่่องบิน-17 เครื่่องบิน-18 เครื่่องบิน-19 เครื่่องบิน-20 เครื่่องบิน-21 เครื่่องบิน-22 เครื่่องบิน-23 เครื่่องบิน-24 เครื่่องบิน-25 เครื่่องบิน-26 เครื่่องบิน-27 เครื่่องบิน-28 เครื่่องบิน-29 เครื่่องบิน-30 เครื่่องบิน-31 เครื่่องบิน-32 เครื่่องบิน-33 เครื่่องบิน-34 เครื่่องบิน-35 เครื่่องบิน-36 เครื่่องบิน-37 เครื่่องบิน-38 เครื่่องบิน-39 เครื่่องบิน-40 เครื่่องบิน-41 เครื่่องบิน-42 เครื่่องบิน-43 เครื่่องบิน-44 เครื่่องบิน-45 เครื่่องบิน-46 เครื่่องบิน-47 เครื่่องบิน-48 เครื่่องบิน-49 เครื่่องบิน-50 เครื่่องบิน-51 เครื่่องบิน-52 เครื่่องบิน-53 เครื่่องบิน-54 เครื่่องบิน-55 เครื่่องบิน-56 เครื่่องบิน-57 เครื่่องบิน-58 เครื่่องบิน-59 เครื่่องบิน-60 เครื่่องบิน-61 เครื่่องบิน-62 เครื่่องบิน-63 เครื่่องบิน

 

Tags: , , , , , , ,