บริการถ่ายภาพโถสุขภัณฑ์  เป็นอีกหนึ่ง Product ของทาง www.scgexperience.co.th สินค้า 1 ชิ้น ก็ต้องถ่าย 18 มุมครับ ไดคัทส่งงานเป็นไฟล์ PNG เพื่อนำภาพไปใช้ทำ Apps   SCG XP ครับ

ถ่ายภาพโถสุขภัณฑ์ ถ่ายภาพโถสุขภัณฑ์

สุขภัณฑ์ ๅ สุขภัณฑ์ 2 สุขภัณฑ์ 3 สุขภัณฑ์ 4 สุขภัณฑ์ 5 สุขภัณฑ์ 6 สุขภัณฑ์ 7 สุขภัณฑ์ 8 สุขภัณฑ์ 9 สุขภัณฑ์ 10 สุขภัณฑ์ 11 สุขภัณฑ์ 12 สุขภัณฑ์ 13 สุขภัณฑ์ 14

 

Tags: , , , , , , ,