บริการถ่ายภาพเฟอร์นิเจอร์โต๊ะ เป็น Product ของทาง www.scgexperience.co.th และของ Plato ครับ สินค้า 1 ชิ้น ก็ต้องถ่าย 18 มุมครับ ไดคัทส่งงานเป็นไฟล์ PNG เพื่อนำภาพไปใช้ทำ Apps   SCG XP ครับ

โต๊ะ 10

โต๊ะ 1 โต๊ะ 2 โต๊ะ 3 โต๊ะ 4 โต๊ะ 5 โต๊ะ 6 โต๊ะ 7 โต๊ะ 8 โต๊ะ 9

 

 

Tags: , , , , , , ,