บริการถ่ายภาพเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน ถ่ายภาพแจกัน ถ่ายภาพโคมไฟ ถ่ายภาพเครื่องใช้ในครัว เป็น Product ของทาง www.scgexperience.co.th และของ Plato ครับ สินค้า 1 ชิ้น ก็ต้องถ่าย 18 มุมครับ ไดคัทส่งงานเป็นไฟล์ PNG เพื่อนำภาพไปใช้ทำ Apps   SCG XP ครับ

เฟอร์นิเจอร์ 1 เฟอร์นิเจอร์ 2 เฟอร์นิเจอร์ 3 เฟอร์นิเจอร์ 4 เฟอร์นิเจอร์ 5 เฟอร์นิเจอร์ 6 เฟอร์นิเจอร์ 7 เฟอร์นิเจอร์ 8 เฟอร์นิเจอร์ 9 เฟอร์นิเจอร์ 10 เฟอร์นิเจอร์ 11 เฟอร์นิเจอร์ 12 เฟอร์นิเจอร์ 13 เฟอร์นิเจอร์ 14 เฟอร์นิเจอร์ 15 เฟอร์นิเจอร์ 16 เฟอร์นิเจอร์ 18

Tags: , , , , , , , , , ,