บริการถ่ายภาพเชิงเทียน เป็นงานไอเดียที่สวยมากครับโดยการนำเอาศิลปะของไทยเรามาทำเป็นเชิงเทียนแล้วส่งขายไปยังทั่วโลกครับ

เชิงเทียน-22 เชิงเทียน-23 เชิงเทียน-24 เชิงเทียน-25 เชิงเทียน-26 เชิงเทียน-27 เชิงเทียน-28 เชิงเทียน-29 เชิงเทียน-30 เชิงเทียน-31 เชิงเทียน-32 เชิงเทียน-33 เชิงเทียน-34 เชิงเทียน-35 เชิงเทียน-36 เชิงเทียน-37 เชิงเทียน-38 เชิงเทียน-39 เชิงเทียน-40 เชิงเทียน-41 เชิงเทียน-42

Tags: , , , , , ,