บริการถ่ายภาพเก้าอี้  เป็น Product ของทาง www.scgexperience.co.th และของ Plato ครับ สินค้า 1 ชิ้น ก็ต้องถ่าย 18 มุมครับ ไดคัทส่งงานเป็นไฟล์ PNG เพื่อนำภาพไปใช้ทำ Apps   SCG XP ครับ

เก้าอี้ 1 เก้าอี้ 2 เก้าอี้ 3 เก้าอี้ 4 เก้าอี้ 5 เก้าอี้ 6 เก้าอี้ 7 เก้าอี้ 8 เก้าอี้ 9 เก้าอี้ 10 เก้าอี้ 11 เก้าอี้ 12 เก้าอี้ 13 เก้าอี้ 14 เก้าอี้ 15 เก้าอี้ 16 เก้าอี้ 17 เก้าอี้ 18 เก้าอี้ 19 เก้าอี้ 20 เก้าอี้ 21 เก้าอี้ 22 เก้าอี้ 23 เก้าอี้ 24 เก้าอี้ 25 เก้าอี้ 26

Tags: , , , , , , ,